Kontrola jakości przy wykorzystaniu pomiarów 3D

Kontrola jakości pomiarów 3D

Spis treści

Bardzo ważnym elementem procesu produkcyjnego jest kontrolowanie jakości produkowanych wyrobów. Jeśli takie działania nie byłyby realizowane na bieżąco, mogłoby dojść do sytuacji wyprodukowania całej partii bubli, które nie spełniają narzuconych odgórnie norm. Ręczna kontrola jakości ma wiele wad. Może ją z powodzeniem zastąpić kontrola z wykorzystaniem skanowania 3D i dokonywaniem pomiarów przemysłowych 3D. Na czym to polega?

Wady ręcznych metod weryfikacji jakości

W wielu firmach na całym świecie istnieje dział kontroli jakości i pracownicy zajmujący się weryfikowaniem stanu wytwarzanych produktów. Bez problemu można sprawdzać wyprodukowane towary przy użyciu przyrządów pomiarowych, takich jak suwmiarka czy głębokościomierz. Dzięki temu można ocenić, czy dany przedmiot ma odpowiednią długość, średnicę i inne, podstawowe wartości geometryczne. Ręczne metody weryfikowania jakości produktów nie są doskonałe. Trwają długo i zawsze są obciążone tzw. błędem ludzkim. Nie można za ich pomocą sprawdzić wszystkich tolerancji naniesionych na rysunek wykonawczy. Jeśli przedmiot ma skomplikowaną konstrukcję, to jego ręczne zbadanie staje się albo bardzo skomplikowane i czasochłonne, albo niemożliwe.

Na szczęście działom kontrolowania jakości w produkcji przemysłowej i innej przychodzi z pomocą technologia skanowania 3D. Pomiary przemysłowe 3D wykorzystywane są już powszechnie w weryfikowaniu jakości. Na czym to polega?

Zalety pomiarów przemysłowych 3D

Wykorzystanie skanerów trójwymiarowych, które pozwalają w bardzo krótkim czasie przenieść wygląd, kształt i powierzchnię skanowanego obiektu rzeczywistego do programu komputerowego, czyli dokonać jego digitalizacji, sprzyja dokładnej weryfikacji jakości. Można dokonać pomiarów, których dokładność sięga setnych części milimetra. Przy tym przetwarzanie uzyskanych danych w wirtualny model nie zajmuje dużo czasu i może kompletnie nie ingerować w dany obiekt, dzięki zastosowaniu skanerów bezdotykowych.

Taki tryb kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnej technologii skanowania 3D umożliwia sprawdzanie z jednakową dokładnością wymiarów geometrycznych i tolerancji niewielkich detali, ale jednocześnie pomiary 3D dają możliwość badania w podobny sposób wielkogabarytowych konstrukcji, skomplikowanymi w budowie i kształcie.

Skanowanie 3D wkracza powoli do różnych branży przemysłowych, ponieważ pomaga w szybkim, wydajnym i dokładnym kontrolowaniu jakości. Może też pomóc w diagnozowaniu nadmiernych, niedopuszczalnych pod względem technicznym deformacji konstrukcji, mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie danego przedmiotu.

Obecnie pomiary przemysłowe 3D mogą być bazą dla wielu dziedzin przemysłu i środkiem pozwalającym na szybkie i precyzyjne wyeliminowanie pojawiających się problemów na linii produkcyjnej.

Za pomocą skanerów 3D można prowadzić wszelkiego rodzaju prace metrologiczne, m.in. na potrzeby kontroli jakości rzeczy produkowanych w danym miejscu. Jednocześnie pomiary 3D, jakie uzyskiwane są za ich pośrednictwem, są bazą do szybkiego utworzenia cyfrowej dokumentacji dla nawet najbardziej skomplikowanych i trudno dostępnych geometrii. W przyszłości skanery 3D znajdą się bez wątpienia w większości, jeśli nie we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych, a kolejne produkty z linii produkcyjnej będą charakteryzowały się dokładnie takimi samymi parametrami – funkcjonalnymi i wymiarowymi. Człowiek nie straci przy tym pracy przy kontroli jakości – ktoś przecież musi obsługiwać skanery 3D oraz dokonywać interpretacji pomiarów.

Powiązane artykuły