Czym jest nadzór budowlany?

Spis treści

Nadzór budowlany to komórka kontrolująca budowy. Jego głównym obowiązkiem jest sprawdzenie prawidłowego przebiegu inwestycji. Obowiązki inspektorów nadzoru budowlanego są konkretnie określone przepisami. Na czym dokładnie polegają jego działania?

Co należy do obowiązków inspektora nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego to osoba posiadająca wymagane uprawnienia do monitorowania przebiegu i efektów budowy. Aby je zdobyć, wymagane jest zdanie egzaminu zarówno z zakresu wiedzy o prawie i procesach budowlanych, jak i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. Zakres obowiązków inspektora nadzoru budowlanego jest ściśle określony w przepisach ustawy o Prawie Budowlanym. W ogólnym zarysie jego działania mają za zadanie kontrolowanie całego procesu budowy — od etapu projektu do odebrania gotowego budynku. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, ponieważ prawidłowy przebieg i zatwierdzenie inwestycji ma wpływ na jej użytkowanie i bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców. Do obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy również badanie przyczyny katastrof budowlanych.

Kiedy nadzór budowlany jest wymagany?

Według polskiego prawa niemal każda budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Do budów zaliczają się również rozbudowy, nadbudowy czy przebudowy istniejących budynków. Pozwolenia wymaga także zmiana przeznaczenia istniejącego budynku lub jego rozbiórka.  Przed rozpoczęciem prac wymagane jest zatwierdzenie projektu budowlanego przez nadzór budowlany. Aby uzyskać pozwolenie, należy przygotować niezbędne projekty — projekt zagospodarowania działki, architektoniczno-budowlany oraz techniczny. Przed wydaniem pozwolenia nadzór budowlany ma obowiązek sprawdzić kompletność projektów oraz ich prawidłowość. Podczas trwania budowy do obowiązków inspektora należy kontrola jej właściwego przebiegu. Pozwala to na wykrycie nieprawidłowości, a dzięki temu zapewnia bezpieczne użytkowanie budynku w przyszłości. Zakończona budowa musi zostać zgłoszona do nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Bardzo często nadzór budowlany jest traktowany z niechęcią przez inwestorów. Warto jednak pamiętać, że zaniechanie przestrzegania procedur może prowadzić do stwierdzenia samowoli budowlanej. A koszty związane z wyjaśnieniem tego rodzaju sytuacji mogą być bardzo wysokie i długotrwałe.

Powiązane artykuły