Faktoring jako narzędzie finansowe do rozwoju firmy

rozwoj firmy

Spis treści

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga stosowania wielu narzędzi, by osiągnąć odpowiednie wyniki i stale się rozwijać. W tym celu warto skorzystać z różnych form finansowania, dobranych do branży lub profilu działalności podmiotu. Jednym z takich rozwiązań jest faktoring, który pozwala na natychmiastowe uzyskanie środków pieniężnych w celu dalszego obracania nimi.

Jak działa w firmie faktoring?

Działanie faktoringu polega na przekazywaniu niezapłaconych faktur innej firmie, która natychmiastowo je finansuje. Poszczególne kroki takiego procesu to m.in.:

  1. Podpisanie umowy faktoringowej. Podmiot, który chce skorzystać z faktoringu, musi podpisać umowę z firmą faktoringową, w której określane są warunki współpracy.
  2. Wystawienie faktur. Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność i wystawia faktury swoim klientom za dostarczone produkty lub usługi. Faktury zawierają standardowe informacje, takie jak kwota, termin płatności i dane klienta.
  3. Przekazanie faktur faktorowi. Firma przekazuje niezapłacone faktury faktorowi. To oznacza, że staje się on właścicielem tych wierzytelności, za które może przekazać część lub całą kwotę pieniężną,  zazwyczaj wynoszącą od 70% do 90% wartości faktury.
  4. Natychmiastowe finansowanie Po otrzymaniu faktur faktor wypłaca firmie właściwe kwoty w formie natychmiastowych środków pieniężnych. 
  5. Zarządzanie wierzytelnościami. Faktor zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami, zobowiązuje do zapłacenia faktur, kontaktuje się z klientami i przypomina o płatnościach.
  6. Uregulowanie pozostałej płatności. Po odzyskaniu płatności od klientów faktor przekazuje firmie pozostałą część kwoty, pomniejszoną o opłaty za usługę, jeśli takowa została ustalona.

Czy faktoring może być narzędziem służącym rozwojowi firmy?

Faktoring może być użytecznym narzędziem służącym rozwojowi firmy, zwłaszcza jeśli jest stosowany mądrze i jest odpowiednio dobrany do branży czy wymagań przedsiębiorstwa. Dzięki skorzystaniu z tego rozwiązania podmiot rozwija się poprzez np. lepszą płynność finansową, zwiększenie zdolności kredytowej, brak opóźnień w płatności, zwiększenie sprzedaży ze względu na natychmiastowe środki, które można wydać na reklamę lub ulepszenia produktów, a także redukcję ryzyka niespłacenia zobowiązań od klienta (w przypadku faktoringu bez regresowego faktor bierze na siebie ryzyko nieuregulowanych faktur, co daje firmie pewność co do otrzymania płatności).

Gdzie można uzyskać więcej informacji o faktoringu i warunkach jego uzyskania?

Chcąc uzyskać więcej informacji o faktoringu lub dowiedzieć się, czy może być dobrym rozwiązaniem w danym przedsiębiorstwie, warto umówić się na konsultację ze specjalistą finansowym z firmy PragmaGo, dostępnym na stronie -> https://pragmago.pl, który objaśni wszelkie wątpliwe kwestie i przedstawi warunki korzystania z usługi. Dodatkowo na stronie można uzyskać inne informacje dotyczące faktoringu, ofert współpracy czy też znaleźć wartościowe porady.

Powiązane artykuły