Faktura Vat marża – kiedy jest wystawiana?

faktura vat

Spis treści

faktura vat

Wystawianie faktur jest obecnie na porządku dziennym. Warto jednak mieć na uwadze, że rodzai tych dokumentów jest kilka. Jednym z nich jest faktura VAT marża. Czym jest, kiedy jest wystawiana i jakie ma zalety? Podpowiadamy.

Co to jest faktura VAT marża?

Na początku warto wyjaśnić, co oznacza słowo marża. W zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa może być rozumiane jako różnica między ceną sprzedaży i zakupu albo ceną sprzedaży a kosztem własnym przedmiotu zakupu. Otrzymana wartość może być wyrażona procentowo lub kwotowo i stanowi dla przedsiębiorcy zysk brutto. 

Następnie na jej podstawie należy obliczyć kwotę podatku VAT. Dopiero po wykonaniu tego działania otrzymuje się faktyczny dochód. Patrząc na tę definicję, z łatwością można odpowiedzieć na pytanie, co to jest faktura VAT marża. To dokument, który ma prawo wystawić jedynie wybrana grupa przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług.

Jakie dane zawiera faktura marża?

Jak już zostało wspomniane, faktura marża nie zobowiązuje podatnika do uwzględnienia faktury VAT. Jednak jakie dane powinna zawierać? Wśród obowiązkowych elementów wymienia się: imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy oraz nabywcy, ich numery NIP, datę sprzedaży – w przypadku sprzedaży ciągłej może to być tylko miesiąc i rok – datę wystawienia dokumentu, numer faktury, nazwę towaru lub usługi, jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług, a także ogólną kwotę należności wyrażoną słownie i cyframi. Jednak dodatkowym elementem, o którym nie można zapomnieć, jest również oznaczenie faktura VAT marża.

Faktura VAT marża – kiedy jest wystawiana?

VAT marża to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać wybrane grupy podatników. Na stronie https://pragmago.pl/porada/faktura-vat-marza-kiedy-moze-byc-oplacalna/ można dowiedzieć się zdecydowanie więcej, jednak co warto podkreślić – wprowadzenie takiego systemu fakturowania jest dobrowolna, a co za tym idzie, przedsiębiorca samodzielnie podejmuje decyzję, czy z niej skorzysta. Kiedy wybierze tę formę rachunku, wówczas faktura VAT marża dla kupującego staje się dokumentem potwierdzającym transakcję. 

Według ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku usług turystycznych fakturę VAT marża stosuje się w przypadku każdego nabywcy, jeżeli podatnik działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek lub jednocześnie nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Powiązane artykuły