Ile można być na zwolnieniu lekarskim L4?

Spis treści

Ze zwolnienia lekarskiego L4 korzystamy wtedy, gdy mamy problemy ze zdrowiem. Nie każdy jednak wie, ile może trwać takie zwolnienie, przy czym pracownicy boją się tego, że zostaną zwolnieni w pracy przez zbyt długi czas przebywania na L4. Warto dokładnie przyjrzeć się tek kwestii, gdyż problemy ze zdrowiem mogą dotknąć każdego z nas. Kto płaci w takiej sytuacji? Ile może trwać zwolnienie lekarskie L4? O czym trzeba wiedzieć?

Kto płaci za zwolnienie lekarskie?

Ile można być na zwolnieniu lekarskim L4? Wszystko zależy od danej sytuacji. Pamiętajmy o tym, że pracownik przebywający długi czas na L4 nie pozostaje bez środków pieniężnych. Przez pierwsze 33 dni zwolnienia lub 14 dni (u pracowników powyżej 50 roku życia) wypłata leży po stronie pracodawcy. Jest to tzw. wynagrodzenie chorobowe. Przez dłuższy okres w ciągu roku przysługuje nam zasiłek chorobowy, który jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże nie zawsze pieniądze otrzymujemy bezpośrednio z ZUS-u. Wiele zależy od tego, czy pracodawca jest płatnikiem zasiłków.

Pamiętajmy o tym, że pracodawca może skontrolować prawidłowości wykorzystywania L4 przez pracowników. Kontrola w tym wypadku bazuje na ustaleniu, czy w tym czasie pracownik nie wykorzystuje zwolnienia w nieodpowiedni sposób. Jeżeli pracownik korzysta ze sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, pracodawca może sprawdzić, czy nie ma innych osób, które mogłyby sprawować taką opiekę. Co ciekawe, po zgłoszeniu pracodawcy do ZUS-u, instytucja przeprowadza postępowanie. Ponadto, kontrola może odbyć się także bez zgłoszenia nieprawidłowości przez pracodawcę.

Zwolnienie lekarskie L4

Ciekawe informacje na ten temat znajdziemy na stronie poradnikpracownika.pl. Ile można być na zwolnieniu L4? Faktem jest, że długie zwolnienie L4 nie zawsze jest przyczyną zwolnienia pracownika. Bardzo ważne jest to, że nie można zwolnić chorującej osoby. Trzeba wiedzieć, że na chorobowym zasiłku możemy przebywać maksymalnie 182 dni. Po tym czasie udajemy się na kontrolę i staramy się o przyznanie świadczenia chorobowego. Korzystając ze świadczenia rehabilitacyjnego, uzyskujemy ochronę przed zwolnieniem (w terminie 3 miesięcy pobierania świadczenia). Po upływie 3 miesięcy pracodawca może zwolnić pracownika, zgodnie z przepisami prawnymi.

Nie zapominajmy o świadczeniu rehabilitacyjnym, które otrzymywać możemy nawet do 12 miesięcy. Orzeczenie w tej sytuacji jest wydawane przez lekarza orzecznika ZUS. Prawo przysługuje nam wtedy, gdy wyczerpaliśmy okres pobierania chorobowego zasiłku i nadal nie możemy wrócić do pracy. Dalsze leczenie jest szansą na odzyskanie pełnej zdolności do pracy.

Podsumowując warto zauważyć, że pracownik przebywający na L4 nie może zostać zwolniony. Po 182 dniach choroby można starać się o rehabilitacyjne świadczenie. Dzięki temu uzyskamy ochronę przed zwolnieniem, przez kolejne 2 miesiące pobierania świadczenia. Po tym czasie możemy zostać zwolnieni, przy czym decyzja należy do naszego pracodawcy. W przypadku choroby mamy prawo do skorzystania z L4.

Powiązane artykuły