Księga przychodów i rozchodów – o czym mowa w praktyce?

ksiegowosc

Spis treści

ksiegowoscProwadzenie księgowości odbywa się przy pomocy odpowiednich jej urządzeń, wśród których znajdziemy na przykład podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czym dokładnie jest księga przychodów i rozchodów, jak wygląda jej prowadzenie i komu je powierzyć?

Księga przychodów i rozchodów – czym jest?

Księgowość jest prowadzona za pomocą pewnych sposobów. Jednym z nich jest księga przychodów i rozchodów w Gliwicach. Jest to urządzenie księgowe, które służy do prowadzenia księgowości uproszczonej przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Tradycyjnie księga przychodów i rozchodów występuje w formie papierowe, lecz możliwe jest jej prowadzenie w formie elektronicznej. Ten sposób znacząco zyskuje na popularności i nie ma co się temu dziwić, gdyż dla wielu osób obsługa elektroniczna jest po prostu znacznie prostsza i bardziej czytelna.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – na czym polega?

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów prawo mają osoby fizyczne, które generują przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zdecydowały się na opodatkowanie go za pomocą podatku liniowego. Oprócz tego ten sposób uproszczonej księgowości jest możliwy w wypadku spółek partnerskich, a także spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych. Kolejne zastrzeżenie dotyczy przychodów. Te mogą wynosić maksymalnie równowartość 2 000 000 euro. Jej przekroczenie oznacza konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Księgę zakłada się zawsze na 1 dzień roku podatkowego bądź na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. W księdze są sporządzane bilansy, rachunki zysków i strat, a także rachunki przepływów pieniężnych. W skład usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zawiera się również ewidencję operacji gospodarczych, prowadzenie rejestrów VAT, prowadzenie sprawozdań finansowych, czy też prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, a także zakupów i sprzedaży. Oprócz tego można liczyć na opracowywanie zakładowego planu kont.

Powiązane artykuły