Zmiana nazwy firmy – jak to zrobić?

Jak zmienić nazwę firmy?

Spis treści

Założenie własnego przedsiębiorstwa to przedsięwzięcie, które wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego od właściciela, a także poświęcenia i całkowitego zaangażowania. Liczy się dobry biznesplan i konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu. Nie można zapomnieć jednak o kilku istotnych elementach, które w dalszej perspektywie mogą zadecydować o sukcesie w określonej branży.

Marketing jest kluczowy w wielu sektorach gospodarki. Bez odpowiednio zaplanowanych działań promocyjnych nie ma mowy o sukcesie w biznesie. Przynajmniej nie tak spektakularnym, o jakim marzy każdy początkujący przedsiębiorca.

Oprócz marketingu, liczy się również logo i nazwa firmy. Ta ostatnia odgrywa kluczową rolę w budowaniu marki przedsiębiorstwa – nietrafiony wybór może negatywnie oddziaływać na odbiór firmy nie tylko w środowisku biznesowym, ale przede wszystkim – przez konsumentów. Nazwę firmy można w każdej chwili zmienić, co jest dobrą wiadomością dla tych przedsiębiorców, którzy nie do końca przemyśleli swój pierwotny wybór. Zatem jak zmienić nazwę firmy? Gdzie zgłosić zmiany?

Zmiana nazwy firmy – najczęstsze przyczyny?

Przyczyn zmiany nazwy przedsiębiorstwa może być wiele. Jednak jednym z najczęstszych powodów jest pejoratywne skojarzenia wytworzone w świadomości konsumentów na wskutek nieszczęśliwego wypadku czy złej sławy nagłośnionej przez media. Innym czynnikiem, dla którego przedsiębiorcy decydują się na zmianę nazwy firmy jest zmiana profilu jej działalności czy też fuzja z innym przedsiębiorstwem. Nazwa firmy nierzadko następuje również w przypadku, kiedy wyniki przedsiębiorstwa pozostają na niezadowalającym poziomie, a zmiana nazwy czy logo firmy często jest ostatnią deską ratunku.

Nazwa firmy ma kolosalne znaczenie

Wiele osób otwierających swoje firmy nie przykłada odpowiedniej wagi do wyboru nazwy przedsiębiorstwa. Jest to jednak błąd – zarówno nazwa, jak i znak towarowy odgrywają kluczowe znaczenie jeśli chodzi o zakorzenienie się w świadomości potencjalnej grupy docelowej. Nazwa firmy nie powinna budzić kontrowersji, być chwytliwa i uniwersalna, nawiązywać do kierunku działalności przedsiębiorstwa. Wiele osób o tym zapomina lub wręcz świadomie kopiuje pomysły innych przedsiębiorców, co jest oczywiście niezgodne z etyką biznesową.

Nazwa firmy – dane wymagane

Jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga zawarcia w nazwie firmy imienia i nazwiska jej właściciela. W przypadku spółki cywilnej, nazwa firmy musi natomiast zawierać dane obu osób figurujących jako współwłaściciele. Nie jest to jednak jednoznaczne, z tym, że nazwa firmy nie może zawierać dodatkowych elementów jak pseudonim czy hasło wskazujące na profil przedsiębiorstwa.

Gdzie zgłosić zmianę nazwy firmy?

Jeśli od dłuższego czasu zastanawiasz się nad zmianą nazwy swojego przedsiębiorstwa, możesz to zrobić bez większego problemu. Zmiany jednak należy zgłosić do odpowiednich organów, dzięki czemu unikniemy niepotrzebnych nieporozumień. Wszelkie zmiany w nazewnictwie należy zatem zgłosić w urzędzie gminy lub miasta, a następnie do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Zgłoszenie zmian w CEIDG nie może nastąpić później niż 7 dni roboczych po złożeniu odpowiednich dokumentów w urzędzie miasta lub gminy. Złożenie wniosku CEIDG-1 jest także równoznaczne ze zgłoszeniem zmian w ZUS-ie, urzędzie skarbowym czy Urzędzie Statystycznym.

Powiązane artykuły